De werf het verleden

De werf het verleden


De werf in vroegere tijden

De werf in vroegere tijden

In de tweede helft  van de 19e eeuw  tot de 50er jaren van de 20e eeuw, bevond zich aan de
Bleekersstraat achter de percelen 8 en 8a een oude scheepswerf van de heren C. Berghouwer.
Oorspronkelijk werden hier houten schepen uit de visserij en vrachtvaart gehellingd en onderhouden
Het hellingen gebeurde op de drie ouderwetse sleden.
Het op het droge trekken gebeurde met een zware lier ( Figee Haarlen ), welke in de eerste tijd
door handkracht werd aangedreven.
Wanneer er een schip op de helling moest, werden er een aantal vrouwen uit de buurt uitgenodigd
te komen draaien aan de lier tegen een beloning van een kwartje per persoon.
In latere jaren is dit werk vervangen door een zware elektromotor.
( overlevering verteld door derde generatie C. Berghouwer )

 

Veel  houten vissersschepen van o.a. de familie Jelle en Gerrit Kleijn, familie Hoorn en vele anderen kregen hier de nodige hellingbeurten.
Door de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee verdwenen de botters hier langzamerhand uit beeld en werden de houten schepen vervangen door ijzeren schepen.
Aangezien de Berghouwers van origine scheepstimmerlieden waren, werd het ijzerwerk uitbesteed aan derden o.a. Dorus Buhrs ( op de Zuiddijk gevestigde smid )
Door verschillende factoren werd ook het werk aan deze schepen steeds minder en gingen de heren Berghouwer over op de aannemerij en werden er door hen in Zaandam vele huizen gebouwd.
De accommodatie van de scheepswerf is echter tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw intact gebleven en werd gebruikt voor het onderhoud van de huurvloot.
( Platte, houten vaartuigen, in gebruik bij de boeren, welke Berghouwer altijd nog had aangehouden).

In de hoogtijdagen van de scheepswerf heerste er op en rond het terrein veel bedrijvigheid.
Veel waren de sledehellingen alle drie bezet en klonk hier op lange werkdagen het geluid van zagen, dissels en breeuwhamers en kringelde de rook uit het “pikhok”om pek te verhitten.

De omliggende buurt, zoals de Bleekersstraat en de beide Sluispaden en Zuiddijk vormden een hechte gemeentschap.
Immers tussen de 10 en 15 mensen werkten op de scheepstimmerwerf en verschillende andere voeren als bemanning op de botters van o.a. de familie Kleijn en Hoorn.
Ook steunde men elkaar in moeilijke omstandigheden.
Veel mensen hadden in deze tijd een bijnaam, o.a. Sampoer, Pikwik, de Tabernakel, de Ouwe Pruik, Gerrit Goedleven, de lekke schuit etc, etc.

De Bleekersstraat maakt deel uit van het Vissershop
Voor 1914 was dit een stuk aangeslibt land, de naam is ontstaan doordat Zaanse vissers hier met hun botters aanmeerden en hun netten te drogen hingen.


In 2015 en na maanden van intensief werk is de werf op wat details na weer gereed voor gebruik,
en heeft de naam Sailus gekregen.
De wens is nu om naast het verhuren van sloepen een oud stukje historie van deze  oude werf terug te brengen zodat deze voor de generatie na ons niet verloren gaat.


 
                                           

 


Geschreven door Dhr. P. Muusse

Voorraad: 1


Aantal